Pagina 1 van 1

Inschrijfformulier Dreumesgroep Woezel

Inschrijfformulier Dreumesgroep Woezel
Kinderen kunnen deelnemen zodra ze 1,5 jaar zijn en wanneer er plek is. Neem voor uw kind een eigen beker mee. Voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd.
Achternaam *

Voornaam *

Geslacht *

 Jongen      Meisje    

Geboortedatum zoon/dochter *

Burgerservicenummer zoon/dochter *

Straatnaam *

Huisnummer *

Postcode *

Woonplaats *

Telefoonnummer

E-mailadres

Heeft uw zoon of dochter beperkingen? Gebruikt uw kind medicijnen? Of heeft u kind last van bepaalde allergieën? Vul dit hieronder in bij bijzonderheden.
Bijzonderheden

Foto's en/of video's waar mijn zoon/dochter op staat mogen gebruikt worden voor publicatie *

  • Deelname aan een brede school activiteit is op eigen risico. Door inschrijving verklaart u zich hiermee akkoord.
  • De gemeente Albrandswaard, schoolbesturen en de deelnemende organisaties/workshopaanbieders aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele nadelige gevolgen bij deelname aan een activiteit. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele vermissing, ontvreemding en/of beschadiging van/aan eigendommen van de deelnemers.

  • Bij overinschrijving voor een activiteit wordt er geloot. Wanneer u zoon of dochter wordt uitgeloot, komt uw kind op de wachtlijst. Als er een plaats vrij komt, ontvangt u van ons bericht.
  • Kinderen dienen zelfstandig of onder begeleiding van ouders en/of verzorgers naar de locatie waar de activiteit plaatsvindt te gaan.
  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Peuterwerk Albrandswaard, telefoon (010) 501 19 50 (maandag en donderdag van 09.00-11.00 uur) / e-mail info@peuterwerk-albrandswaard.nl.